دکتر ابتکار در نشست با مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری ها:

ردیف و اعتباری مستقل و اختصاصی برای زنان و خانواده و پایش شاخص های عدالت جنسیتی درنظر گرفته شده است/ مدیریت زنان در کنار مردان در همه حوزه ها تاثیر گذار برای جامعه و کشور خواهد بود/ ویژگی مدیریت زنانه درکنار مباحث مرتبط با هوش مبتنی بر دانش، هوش عاطفی است/ تاکید بر الگوسازی از زنان در کنار مردان در قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص)

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: با هماهنگی دولت دوازدهم و سازمان برنامه و بودجه ردیف و اعتباری مستقل و اختصاصی به تناسب هر استان برای زنان و خانواده و رصد و پایش شاخص های عدالت جنسیتی درنظر گرفته شده است.

شناسه خبر: 107020 -

پنجشنبه 8 آذر 1397 - 21:03

دکتر معصومه ابتکار روز پنجشنبه در نشست با مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری ها که با محوریت تعامل سطوح ملی و استانی امور خانواده و زنان برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید برای تحقق شاخص های عدالت جنسیتی حرکت کرد، گفت: با اقدامات مبتنی بر برنامه پیشنهاد دادیم که سند ارتقای وضعیت زنان در کنار مباحث شاخص های عدالت جنسیتی مطرح شود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، تشکیل ستاد  ملی زنان و خانواده و تصویب کلیات شاخص های عدالت جنسیتی را از جمله اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانوداه برشمرد .

دکتر ابتکار ادامه داد: باید شکاف های ایجاد شده در بحث عدالت جنسیتی و اختلالات در دسترسی های زنان و دختران در جامعه شناسایی و برطرف شود و همچنین قالب سند ارتقای وضعیت یا برنامه توسعه زنان و خانواده در سطح استان ها شکل گیرد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: از سال 98 در استان ها، مبتنی بر یک برنامه استانی و ملی مورد وفاق حرکت می کنیم، شاخص های عدالت جنسیتی لحاظ می شود و درنهایت همه زمینه هایی که در سند تاب آوری تعریف شده است، دست مایه سیاست گذاری استان ها و حرکت تمام بخش ها می گردد.

دکتر ابتکار  در ابتدای سخنان خود با اشاره به تکالیف و خط و مشی های معاونت ریاست جمهوری در امور زنان وخانواده مبتنی بر منویات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی و سیاست های عمومی و اختصاصی مورد نظر رئیس جمهور، گفت: رسیدن به این اهداف با توجه به شرایط کنونی و خاص کشور و اعمال تحریم ها و جنگ اقتصادی و روانی آمریکا علیه کشورمان که بدنبال ناامیدی مردم و اختلال در نظام اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، نیازمند برنامه ریزی کارآمد، نگاه راهبردی مبتنی بر اطلاعات و پژوهش و تصمیمات دقیق و علمی است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه باید براساس سیاست گذاری دانش پایه برای بهبود وضعیت زنان و خانوداه حرکت کنیم، گفت: لازمه آن هم راستا نمودن توان و ظرفیت ها و همچنین تبیین سیاست ها و خط و مشی ها است و این نشست های تخصصی برای رسیدن به همین اهداف است.

دکتر ابتکار با تاکید بر اینکه مدیریت زنان در کنار مردان در همه حوزه ها تاثیر گذار برای جامعه و کشور خواهد بود، گفـ: در همین راستا هدف گذاری 30 درصدی بکارگیری مدیران زن در دولت دوازدهم اهمیت اساسی دارد و امیدواریم به این مهم برسیم.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه ویژگی مدیریت زنانه درکنار مباحث مرتبط با هوش مبتنی بر دانش، هوش عاطفی است، گفـت: این نوع مدیریت الهام بخش در بسیج اجتماعی، مدیریت سازمانی و مدیریت کلان کشورها بویژه در زمان بحران ها کاربردی است.

دکتر ابتکار ادامه داد: مدیریت امام خمینی(ره) در زمان هشت سال دفاع مقدس در کنار دلاوری ها و مجاهدت های رزمندگان و شهدا، نوعی مدیریت الهام بخش بود که کمک کرد کشور علیرغم محدودیت ها بر شرایط سخت فائق آید.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به الگوسازی از زنان  در کنار مردان در قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص)، افزود: حضرت زهرا(س) نمونه الگوسازی فارغ از جنسیت بوده که ایشان در بسیاری از ابعاد برای بشریت سرگشته کنونی، الگو و نمونه هستند.

شناسه خبر: 107020

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده