در جلسه هیات دولت: توصیه های رئیس جمهور به چهار استاندار جدید مناطق مرزی/خراسان جنوبی

چهارشنبه 7 آذر 1397 - 17:21

شناسه خبر: 107010