در جلسه هیات دولت: مقاومت سازه ها در زلزله شدید اخیر کرمانشاه، آزمون عملکرد و تلاشهای شبانه روزی یکسال گذشته بود

چهارشنبه 7 آذر 1397 - 17:15

شناسه خبر: 107007