برگزاری جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان سمنان

شناسه خبر: 106989 -

دوشنبه 5 آذر 1397 - 14:34

شناسه خبر: 106989

- دفتر رئیس‌جمهوری

- جلسات

- آلبوم اول دفتر رئیس جمهور