در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی: تسلیم امریکا و غرب شدن، خیانت به آرمانهای اسلامی و نسلهای مسلمان، و پهن کردن فرش قرمز برای جنایتکاران در تاریخ است/ راه درست این است که دست از پیامبرمان بر نداریم و در برابر ظلم محکم بایستیم

شناسه خبر: 106953 -

شنبه 3 آذر 1397 - 13:08

شناسه خبر: 106953

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده