افتتاح پروژه های زیربنایی و اقتصادی استان آذربایجان غربی

شناسه خبر: 106919 -

دوشنبه 28 آبان 1397 - 23:12

شناسه خبر: 106919

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای کاروان تدبیر و امید