در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: به تعهد خود در قبال دریاچه ارومیه عمل می کنیم

دوشنبه 28 آبان 1397 - 23:26

شناسه خبر: 106911