در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی : ساعت نمی‌شناسیم؛ هر طرحی در هر ساعتی از روز بیاید، آماده ام جلسه بگذاریم و به نتیجه برسانیم/ در جنگ تحمیلی مقابل صدام پیروز شدیم و امروز مقابل ترامپ به عنوان دشمن قدار باید بایستیم و پیروز شویم

دوشنبه 14 آبان 1397 - 20:51

شناسه خبر: 106758