در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی : به وزارت اقتصاد توصیه می‌کنم اگر می‌خواهید در اقتصاد پیشرفت کنید، صاحبان تجربه را هم بیاورید/همه علم اقتصاد در دانشگاه نیست باید هم از علم و هم از تجربه استفاده کنیم

دوشنبه 14 آبان 1397 - 20:49

شناسه خبر: 106756