در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به 4 وزیر پیشنهادی : وزیران حداقل باید روزانه 14 ساعت کار کنند

شناسه خبر: 106683 -

شنبه 5 آبان 1397 - 20:57

0% ...

شناسه خبر: 106683

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده