با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور انجام شد؛

امضاء و مبادله تفاهم‌نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری پایدار بین سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و صندوق توسعه ملی / تأکید دکتر نهاوندیان بر سرعت مضاعف در اجرای طرح بازآفرینی شهری پایدار

با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور تفاهم‌نامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری پایدار را بین سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و صندوق توسعه ملی امضاء و مبادله شد.

شناسه خبر: 106601 -

شنبه 28 مهر 1397 - 20:29

دکتر محمد نهاوندیان روز شنبه در مراسم امضاء و مبادله این تفاهم‌نامه ، لزوم تلاش و سرعت مضاعف به منظور تحقق اهداف مورد نظر برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری پایدار را مورد تأکید قرار داد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور طرح بازآفرینی شهری پایدار را یک طرح مهم ملی و از اولویت‌های مورد نظر رئیس جمهور دانست و اظهار داشت: در شرایط کنونی اقتصادی کشور، اجرای این برنامه بسیار مهم اثرات اشتغال‌زایی بسیار فراوانی دارد و لازم است با سرعت بیشتری در مسیر تحقق اهداف مورد نظر آن حرکت کنیم.

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه ایمنی و حفظ کرامت انسانی از جمله اهداف مهم طرح بازآفرینی شهری پایدار است، گفت: اینکه در تهران 40 درصد جمعیت در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند، موضوع بسیار تکان‌دهنده‌ای است و ضرورت دارد در راستای بهسازی اینگونه بافت‌ها اقدامات لازم را انجام دهیم و در این راستا رئیس جمهور به همه دستگاه‌های دولتی دستور دادند که زمین‌های دولتی را در اختیار این طرح قرار دهند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور "محله محور "بودن و نیز "مشارکت‌محور" بودن را دو ویژگی اصلی طرح جدید بازآفرینی شهری برشمرد که موفقیت آن در گرو همکاری مثلت"مردم ساکن بافت ها "، "توسعه گردان" و "دولت " است.دولت وظیفه خود را با سیاستگذاری و نظارت لازم ، تخصیص زمین ، تخصیص بودجه برای خدمات زیربنایی و روبنایی محلات و همچنین تخصیص تسهیلات بانکی ارزان با اعطای یارانه سود تسهیلات برعهده گرفته است.

وی اظهارداشت: هدف از اصلاح بافت فرسوده این نیست که یک یا چند ساختمان در یک محله نوسازی شود و بقیه ساختمان ها در آن محله به حال خود رها شود، بلکه با این طرح نگاه همه جانبه‌ای نسبت به اصلاح کلیت محله مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر نهاوندیان افزود: مطالعات به منظور اجرای بازآفرینی شهری پایدار در همه استان‌ها به تفکیک شهرستان‌ها انجام شده و توسعه‌گران هم استقبال خوبی از این طرح نشان دادند و امیدوارم این طرح مهم ملی با سرعت مضاعف تحقق یابد.

 

شناسه خبر: 106601

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

- جلسات