تقدیم استوار نامه سفیر جدید کشور قطر به رئیس جمهور

سه شنبه 24 مهر 1397 - 12:02

شناسه خبر: 106522