تقدیم استوار نامه سفیر جدید کشور هلند به رئیس جمهور

سه شنبه 24 مهر 1397 - 11:43

شناسه خبر: 106520