در جلسه هیات دولت : آمریکا در صدد مذاکره در هر سطحی بود تا بگوید فشارها موجب شد ایران تن به مذاکره بدهد

شناسه خبر: 106415 -

چهارشنبه 11 مهر 1397 - 16:20

0% ...

شناسه خبر: 106415

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها