در جلسه هیات دولت : آمریکایی ها تمام کارهایی که قرار بود در آبان انجام دهند را شهریور و مهر انجام دادند

چهارشنبه 11 مهر 1397 - 16:16

شناسه خبر: 106413