در جلسه هیات دولت : آمریکایی ها تمام کارهایی که قرار بود در آبان انجام دهند را شهریور و مهر انجام دادند

شناسه خبر: 106413 -

چهارشنبه 11 مهر 1397 - 16:16

0% ...

شناسه خبر: 106413

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده