دکتر حسن روحانی در بدو ورود به تهران و در جمع خبرنگاران

پنجشنبه 5 مهر 1397 - 14:46

شناسه خبر: 106359