آنچه بنا بود در نوامبر انجام بگیرد در سپتامبر انجام دادنداین کاملاً یک بحث تبلیغاتی و روانی است/ هر کشوری که بتواند تحریم آمریکا را زیر پا بگذارد، یک افتخار بزرگ است. برای اینکه تحریم آمریکا، یک تحریم غیرقانونی و ضدقطعنامه شورای امنیت است.

شناسه خبر: 106343 -

پنجشنبه 5 مهر 1397 - 00:59

0% ...

شناسه خبر: 106343

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده