با مخالفت اعضا موضوع ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موضوع عدم اشاعه برگزار شد /در این جلسه نیز روشن شد که آمریکا تنهاست و همه کشورها از برجام حمایت کرده و با لحن مستقیم یا غیر مستقیم اقدام آمریکا را نادرست دانستند.

شناسه خبر: 106338 -

پنجشنبه 5 مهر 1397 - 00:38

0% ...

شناسه خبر: 106338

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده