رئیس جمهور در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل

چهارشنبه 4 مهر 1397 - 00:09

شناسه خبر: 106258