در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل: بنای جنگ با هیچ کشوری را نداشته و نداریم/ اگر صلح آرمان شماست؛ جهان، دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت

شناسه خبر: 106253 -

سه شنبه 3 مهر 1397 - 23:42

0% ...

شناسه خبر: 106253

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی