دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان

دوشنبه 2 مهر 1397 - 23:30

شناسه خبر: 106206