دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان

دوشنبه 2 مهر 1397 - 23:46

شناسه خبر: 106203