هر روز بر قدرت دفاعی خود خواهیم افزود/ با فشارهای شما، قدر موشک های خود را بیش از گذشته می دانیم

شنبه 31 شهريور 1397 - 12:31

شناسه خبر: 106150