پیام انقلاب اسلامی از ابتدا صلح و آشتی و اجرای فرامین الهی، برادری و دوستی و حسن همجواری با همسایگان بود

شنبه 31 شهريور 1397 - 12:27

شناسه خبر: 106146