در جلسه هیات دولت : معروفی بالاتر از امید دادن به مردم و منکری بیشتر از ایجاد هراس و اضطراب در دل مردم وجود ندارد/ صاحبان تریبون و رسانه، با رسالتی سنگین و آزمایشی بزرگ روبرو هستند

چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 16:19

شناسه خبر: 106057