در جشنواره ملی شهید رجایی: طی یکسال گذشته 174 زن در دستگاههای سراسر کشور در رده های مدیریت دولتی منصوب شدند

شنبه 17 شهريور 1397 - 16:52

شناسه خبر: 106021