در جشنواره ملی شهید رجایی: از سختی معیشت حقوق بگیران ثابت آگاهم؛ تمام دولت برای بهبود زندگی مردم بسیج شوند

شناسه خبر: 106015 -

شنبه 17 شهريور 1397 - 16:49

0% ...

شناسه خبر: 106015

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده