قدرت دفاعی در مقطع کنونی بسیار مهم است؛ دشمنانی داریم که به هیچ اصلی معتقد نیستند/ حتما به آمریکا اعتماد نداریم؛ اما امروز حتی متحدان آمریکا هم به آنها اعتماد ندارند

شناسه خبر: 105792 -

سه شنبه 30 مرداد 1397 - 15:46

0% ...

شناسه خبر: 105792

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها