ذات دفاعی ایران، مردمی است/بسیج قدرتی بزرگ، مردمی و رابط ملت و نیروهای مسلح است

سه شنبه 30 مرداد 1397 - 15:43

شناسه خبر: 105790