ذات دفاعی ایران، مردمی است/بسیج قدرتی بزرگ، مردمی و رابط ملت و نیروهای مسلح است

شناسه خبر: 105790 -

سه شنبه 30 مرداد 1397 - 15:43

0% ...

شناسه خبر: 105790

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها