آمادگی دفاعی ایران، نه به معنی جنگ طلبی، بلکه به معنای صلح طلبی پایدار است/عدم بازدارندگی دفاعی، یعنی چراغ سبز به دشمن

سه شنبه 30 مرداد 1397 - 15:41

شناسه خبر: 105789