در جلسه هیات دولت : بالاترین عبادت و انقلابی بودن، تلاش برای افزایش تولید، صادرات و اشتغال در کنار تنظیم بازار و شفاف سازی امور است

شناسه خبر: 105726 -

چهارشنبه 24 مرداد 1397 - 16:53

0% ...

شناسه خبر: 105726

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات