در جلسه هیات دولت : نیازمند آرامش در بازار هستیم؛ اقتصاد اولویت اول کشور است/ دشمن قادر نیست ملت ایران را به زانو در آورد؛ به شرط اینکه قوا و مردم کنار هم باشند/ در برخورد با فساد، تبلیغات باید بعد از اثبات جرم و اقدام باشد

شناسه خبر: 105725 -

چهارشنبه 24 مرداد 1397 - 16:52

0% ...

شناسه خبر: 105725

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات