در جلسه هیات دولت : بعد از20 سال مذاکره، تنها 30 درصد مسأله خزر حل شده و مذاکرات ادامه دارد /ایران در کنوانسیون خزر امتیازات خاصی گرفت

شناسه خبر: 105722 -

چهارشنبه 24 مرداد 1397 - 16:48

0% ...

شناسه خبر: 105722

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات