در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر : ایران با داشتن دسترسی دریایی در شمال و جنوب، برای توسعه تجارت و حمل و نقل آماده است

يکشنبه 21 مرداد 1397 - 16:37

شناسه خبر: 105668