در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر : با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گام بسیار مهمی برداشته شد؛ اما هنوز موضوعات مهمی باقی است

يکشنبه 21 مرداد 1397 - 16:31

شناسه خبر: 105666