مصاحبه پیش از ترک تهران به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر

يکشنبه 21 مرداد 1397 - 09:19

شناسه خبر: 105622