در گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم ایران اسلامی : ایران همواره طالب صلح و نگهدارنده آن در منطقه بوده و هست/ برای اصلاح روابط یکی دو همسایه با خودمان آماده ایم

شناسه خبر: 105555 -

دوشنبه 15 مرداد 1397 - 16:00

0% ...

شناسه خبر: 105555

- دولت یادهم و دوازدهم

- مصاحبه ها