در گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم ایران اسلامی : بازار، تعیین کننده قیمت ثانویه ارز خواهد بود/ ارز تمام صادرات غیر نفتی و حتی فرآورده های نفتی وارد بازار ثانویه می شود

شناسه خبر: 105552 -

دوشنبه 15 مرداد 1397 - 15:42

0% ...

شناسه خبر: 105552

- دولت یادهم و دوازدهم

- مصاحبه ها