امضای یادداشت تفاهم بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزیر توانمندسازی زنان اندونزی

دوشنبه 8 مرداد 1397 - 11:06

شناسه خبر: 105470