مصاحبه سخنگوی دولت با خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت

چهارشنبه 3 مرداد 1397 - 13:24

شناسه خبر: 105423