بازدید دکتر نهاوندیان از دو مرکز تولیدی در استان لرستان

معاون اقتصادی رئیس جمهور از مجتمع کشت و صنعت فجر صفای لرستان و شرکت داروهای گیاهی خرمان بازدید کرد.

شناسه خبر: 105405 -

دوشنبه 1 مرداد 1397 - 17:40

دکتر محمد نهاوندیان روز دوشنبه در جریان این بازدید با گزارش مسئولین حوزه کشاورزی استان در جریان مزیت‌ها و قابلیت‌های این مجتمع بزرگ کشت و صنعت قرار گرفت.
معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین از مجموعه 40 هکتاری احداث، گلخانه مدرن در این مجتمع که با سرمایه‌گذاری 1894 میلیارد ریال احداث شده، بازدید کرد.
دکتر نهاوندیان در جریان این بازدید توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنعت استان لرستان را با توجه به مزیت‌هایی که در این حوزه دارد را مورد تأکید قرار داد.
با تکمیل این مجتمع کشت و صنعت انتظار می‌رود، ضمن ایجاد اشتغال، تحرک قابل توجهی در بخش اقتصادی استان نیز بوجود بیاید.

شناسه خبر: 105405

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سفرهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده