در نشست مشترک سران سه قوه : آمریکا منزوی تر از همیشه؛ حاکمیت کنونی آمریکا ماجراجویانه و غیرقانونی با جهان برخورد می کند /تحریم های کور آمریکا، علیه ملت ایران است

شنبه 23 تير 1397 - 15:29

شناسه خبر: 105274