در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت : شرایط متفاوت شده؛ دولتمردان باید بدنبال مشاوران و کارشناسان جدید باشد/ دولت باید زودتر از مردم صرفه جویی را شروع کند/نمی شود سفرهای خارجی ما مثل سالهای گذشته باشد؛ بیشتر باید کار کنیم و زودتر به نتیجه برسیم

چهارشنبه 6 تير 1397 - 13:35

شناسه خبر: 105006