در جمع صمیمی اصحاب رسانه : نقد را می پذیریم اما تخریب، آدرس غلط دادن و نا امید کردن مردم است/ رسانه ها و اهل آن امانتداران مردم هستند

شناسه خبر: 104870 -

چهارشنبه 23 خرداد 1397 - 18:23

0% ...

شناسه خبر: 104870

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی