در جمع صمیمی اصحاب رسانه : مشکل اصلی ما امنیتی و اقتصادی و فرهنگی نیست؛ جنگ روانی و تبلیغاتی است/بزرگترین غم برای یک کشور این است که مرجع ملت، رسانه خارجی باشد

شناسه خبر: 104869 -

چهارشنبه 23 خرداد 1397 - 18:22

0% ...

شناسه خبر: 104869

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی