در جمع صمیمی اصحاب رسانه : حل برخی اشکالات پیچیده است اما کاملا نسبت به آینده کشور امیدوارم

شناسه خبر: 104868 -

چهارشنبه 23 خرداد 1397 - 18:21

0% ...

شناسه خبر: 104868

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی