در جمع صمیمی اصحاب رسانه : از صندوق رای نا امید و جدا شدن، یعنی به سمت دشمن حرکت کردن/ از صندوق ۹۲ تا صندوق ۹۶ از رشد منفی به رشد مثبت رسیدیم

چهارشنبه 23 خرداد 1397 - 18:20

شناسه خبر: 104867