در اجلاس سران عضو سازمان همکاری شانگهای : برای منطقه ای امن تر، با ثبات تر، توسعه یافته تر و پررونق تر، باید اشتراکات و منافع مشترک دراز مدت مبنای تعامل و دستور کار در سطح منطقه قرار گیرد

شناسه خبر: 104786 -

يکشنبه 20 خرداد 1397 - 15:43

0% ...

شناسه خبر: 104786

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده